Institucionální partneři

Pardubický kraj

Pardubický kraj je území, kde se snoubí nádherná příroda, velkolepá historie, lidský um, úchvatnost hudby a sport snad ve všech podobách.

5_Pardubickkraj_20190509_185212.jpg
Navštívit web partnera

Pardubický kraj už v minulosti existoval. Navazuje na pětisetletou historii kraje Chrudimského a objevuje se v dějinách již potřetí. Poprvé v polovině 19. století, kdy bylo Království české rozděleno na sedm krajů, podruhé v roce 1949.

Dnešní Pardubický kraj vznikl ústavním zákonem 1. ledna 2000 a za-hrnuje území okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Spolu s Královéhradeckým a Libereckým krajem tvoří tzv. NUTS II Severovýchod. Jako vyšší územní správní celek má svoje symboly: znak, prapor, logo, pečeť, znělku a motto. Je velmi bohatý na významné architektonické památky, zrcadlí se v něm pestrá tvářnost české krajiny, patří mezi nejrozvinutější části České republiky a přesto si dokázal uchovat svou přírodní krásu a bohatství. Je to kraj vrcholového sportu, bohaté kultury a kvalitního vzdělání. Díky umístění v centrální části Čech má atraktivní logistic-kou polohu. Je protkán všemi hlavními dopravními komunikacemi: evropským železničním koridorem, mezinárodním letištěm, dálniční sítí a v budoucnu i splavnou řekou Labe s přístavem.Za dobu své existence si vybudoval vlastní identitu, zajistil vznik krajských institucí jako jsou Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, vojenské velitelství, zastoupení Českého statistického úřadu, pobočka krajského soudu, nemocnice. Navázal partnerské vztahy se zahraničními regiony v Německu, Polsku, Francii, Slovensku a Ukra-jině, čímž se připojuje k evropské integraci.


Zpět na partnery