DNA OT

DNA je nositelka genetické informace. Jsou v ní zakódované společné rysy, vlastnosti, chování, znaky a charakteristiky. DNA vnáší do našich životů pravidla, řád, rozum, sny a hravost. Všechny tyto prvky tvoří společně jeden svět, svět OT.

Každý hráč našeho klubu má svoji jedinečnou vlastní DNA, ale přesto je součástí naší společné DNA OT. Každý člen OT respektuje své genetické předpoklady, učí se s nimi zacházet a především je co nejlépe využívat. Učíme se znát svoji DNA, respektovat ji, umět s ní pracovat, ovládat ji, ale zároveň ji používat jako prostředek pro kroky vpřed. Tato cesta má jediný cíl a to je OT TÝM.

DNA je složena z pěti základních prvků - vodík, kyslík, dusík, uhlík a fosfor. Jsou to nosné kameny a bez jediného z nich je celý smysl ztracen. DNA OT se zaměřuje nejen na nosné kameny sportovní (nasazení, férovost, motivace, bojovnost, tvrdá práce), ale také na lidské (přátelství, komunikace, respekt, podpora, klubismus).

Sportovní DNA OT

Nasazení – vše dělám naplno, trénuji, zlepšuji se a přemýšlím o hře. Naplno znamená umět také odříkat si a odpočívat.

Férovost – dosažení cílů mi přináší radost, která spočívá v pocitu, že úspěch a cíl byl dosažen podle pravidel. Pro dosažení úspěchu věřím v sebe sama a ve skutečnost, že okolí bude stejně férové ke mně.

Motivace – sportovat mě baví, je to nedílná část mého života. Rád se zlepšuji a věřím, že každý kousek mé práce mi přinese pocit radosti z úspěchu našeho týmu. Radost týmu je zároveň mojí radostí.

Bojovnost – nikdy to nevzdám, vždy hledám další cestu nebo jiné řešení. Slovo „ne“ přenechám jiným.

Tvrdá práce – vím, že cíl může být dosažen pouze v případě, že jsem ochotný pro něj udělat maximum. Někdy je cesta dlouhá, někdy příliš strmá nebo klikatá. To vše mě může potkat, ale na konci vím, že to mělo smysl. Už vím, co je „tvrdá práce“.

Lidská DNA OT

Přátelství – jsem součástí týmu, kde mám společné přátele. Máme společnou radost a tou je florbal. Naše přátelství je naše hra.

Komunikace – pro správnou hru a tým dobře komunikuji. Jsem aktivní nejen na hřišti ale i mimo něj. Včas odpovídám, ale zároveň se ptám. Umím popsat své dojmy, pocity, emoce a sdílím je s ostatními. Zároveň naslouchám druhým, přemýšlím o jejich podnětech a vzkazech.

Respekt – chci být respektován. Uznávám dobré vlastnosti, umění a charakter. Věřím, že umím respektovat a zároveň vím, že jsem respektován.

Podpora – při sportu, ale i v životě jsou okamžiky radosti i smutku. V každém z těchto okamžiků je důležitá podpora. Vím, že jsem v týmu s lidmi, kteří mi pomůžou, ale zároveň jsem vždy připraven pomoci druhým.

Klubismus – vždy stojím za svým týmem. Respektuji ho a věřím v jeho vnitřní sílu. Klub je právě tak silný jak silní jsou jeho články. Chci být silným článkem klubu OT.

29_20240130_211056.png