Děkujeme partnerům za podporu!Finin Group s.r.o.

Jsme investiční zprostředkovatel registrovaný Českou národní bankou na základě osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele podle §30 zákona č.256/2004 Sb., o podnikáni na kapitálovém trhu.

Naší specializací je investiční poradenství a zprostředkování obchodů s cennými papíry zalistovaných na newyorské burze NYSE, elektronickém trhu NASDAQ. Dále jsme schopni zajistit realizace obchodů na všech významných světových burzách.

Naším cílem a prioritou je kvalitně odvedená práce pro naše klienty. Díky rychlým a kvalitně zpracovaným informacím analytiků o aktuálním vývoji na trzích jsme schopni vyhledat a nabídnout klientům vhodné investiční příležitosti s přihlédnutím k jejich investičnímu profilu, vědomostem a zkušenostem.

Navštívit webové stránky:
Finin Group s.r.o.
SalmingStore.cz
Český Florbal
IFF