Vize OT

Klub Florbal Orlicko-Třebovsko má jasně stanoveny základní body, podle kterých se vydává na další cestu. Tyto body transformuje do konkrétních cílů a tím konkretizuje, kam se bude v dalším cyklu ubírat. V roce 2019 přichází další posun a s tím i výrazná aktualizace VIZE a úprava směru, kterým se organizace v následujících pěti letech vydá. Jsme silný klub, vychovávající zdravou mládež, otevřený pro všechny úrovně i věk, připravený rozvíjet nadané hráče, a to vše v rodinném týmu kde jsme si navzájem partnery a kamarády.

Motto OT: „We are one team, we are OT!“

Základní body vize klubu Florbal Orlicko-Třebovsko

 • SÍLA - Silný a stabilní klub se systematickým rozvojem
 • VÝCHOVA - Vychovávající mládež nejen ke sportovním úspěchům, ale i zdravému lidskému životu
 • OTEVŘENOST - Organizace a nabídka sportu pro všechny dovedností úrovně, a i pro každý věk
 • ROZVOJ - Otevírání cest pro talentované hráče k elitnímu sportu
 • TÝM - Rodinné prostředí pomáhající výchově a rozvoji sportovců

Cíle klubu Florbal Orlicko-Třebovsko 2025

 • Leader regionu s kompletní strukturou
 • Výchova hráčů do regionálních výběrů s pokračováním do mládežnických reprezentací
 • Profesionalizace managementu klubu a stabilizace pracovních úvazků
 • Silný klubizmus a rodinné prostředí
 • Finanční stabilita s rezervou ve výši nákladů na jednu sezonu
 • Vlastní sportovní hala, nebo hala s výsadním právem

Hesla OT

„Zažij s námi vítězství!“

„Hranice měst nejsou překážkou!“

„Rosteme, zkuste to s námi!“

Poslední aktualizace: 17. květen 2019
SalmingStore.cz
Český Florbal
IFF