20. prosince 2021

Nový projekt - OTalenti

Nový projekt - OTalenti

Co to jsou OTalenti?

Začátkem měsíce listopadu jsme v našem klubu spustili zcela nový projekt, který byl už velmi dlouho připravován. Je to výběrová skupina hráčů ze 4 ročníků nesoucí název OTalenti. Momentálně mají hráči OTalentů za sebou 2 společné tréninky, a do konce tohoto kalendářního roku je ještě 5 tréninků čeká.

Co to jsou OTalenti?

OTalenti jsou skupina vybraných hráčů z ročníků 2006, 2007, 2008 a 2009. Jednotlivé hráče pečlivě vybírali trenéři jednotlivých kategorií po diskusi s šéftrenérem klubu. Hodnotily se nejen florbalové a sportovní dovednosti, které byly ze všech aspektů nejdůležitější, ale také docházka hráčů na tréninky, chování hráčů na trénincích, zápasech a různých týmových akcích v kolektivu.

Jaký je cíl OTalentů? Proč se taková výběrová skupina zakládala?

Hlavním cílem OTalentů je vychovat a rozvíjet hráče v klubu FbK Orlicko-Třebovsko jako zdravé sportovce, a čestné a férové osobnosti. Systematickým tréninkovým procesem chceme vychovat leadery kategorií napříč klubem, ke kterým budou ostatní spoluhráči vzhlížet, ale také se je snažit dohnat či předehnat. Chceme tedy vytvořit v jednotlivých kategoriích konkurenční prostředí, díky kterému bude každý trénink efektivnější. Nejvyšším florbalovým cílem, ke kterému směřujeme, je příprava hráčů do reprezentačních výběrů České republiky.

Co hráči OTalentů získají?

Hráči OTalentů získají velké množství výhod. Především hráči dostanou individuální přístup, díky kterému budou moci rozvíjet nejen své sportovní, florbalové já, ale také i celkově svoji osobnost. Tou největší výhodou je společný trénink OTalentů vždy 1x týdně, na kterém se budeme zaměřovat na individuální herní činnosti jednotlivce, nebo na hráčské návyky. V plánu jsou také mimoflorbalové aktivity, vzdělávací semináře z oblasti sportu, nebo individuální tréninky v programu XPS.

Určitě je důležité zmínit, že ti hráči, kteří se nedostali v úvodním výběru do skupiny OTalentů nemusí smutnit, protože mají stále šanci se do ní dostat. Plně si uvědomujeme dynamický růst hráčů právě v tomto klíčovém věku, kdy se může kterýkoli hráč tzv. „vyšvihnout“ mezi nejlepší hráče týmu. Z toho důvodu jsme nastavili 2-měsíční cykly. Vždy po 2 měsících se sejdou trenéři kategorií společně se šéftrenérem, a vyberou se na další cyklus noví nebo staronoví hráči. Nikdo z vybraných hráčů v prvním cyklu tedy nemá jisté místo v tom následujícím, avšak vše mají hráči ve svých rukách. Pokud budou na sobě zodpovědně a stabilně pracovat, jejich šance účasti v následujícím cyklu se tím pádem zvyšuje.


by Petr Stolín

SalmingStore.cz
Český Florbal
IFF