13. listopad 2020

OT DNA POMÁHÁ

OT DNA POMÁHÁ

„OT DNA pomáhá“ je dlouhodobým projektem našeho klubu, do kterého se momentálně zapojují hráči nejstarších kategorií a trenéři klubu.

Projekt má hned několik cílů – pomoci, zapojit dospělé v klubu a naplňovat naše hodnoty. Dnes 13.11.2020 se do transfúzního oddělení v Ústí nad Orlicí vydali darovat krev další členi klubu – zástupce týmu žen Lucie Fárníková a zástupce týmu mužů Dominik Zlesák. Ti se tímto činem připojili k dalším 8 členům klubu, kteří již krev darovali. Aktuálně tato desítka statečných darovala 4,5 l krve!

Proč se Dominik rozhodl jít darovat krev?
„Již dříve jsem darování krve zvažoval a současná situace byla pro mě dobrý impuls. Chtěl bych chodit darovat krev i v budoucnu, nikdy nevím, kdy ji sám budu potřebovat.“

Měla Lucie obavy z prvního odběru?
„Nebudu lhát, určitý strach jsem měla. Ovšem ani ne ze samotného odběru, ale z toho, že nevím do čeho jdu a co odběr semnou může udělat. Po odběru jsem si na chvíli musela lehnout s nohama nahoře, ale nebylo to nic tak hrozného, co by nestálo za to to zopakovat.“

Veliké díky patří našim členům, kteří se již do projektu zapojili:
Renáta Typlová
Petr Stolín
Daniela Blažková
Klára Jebousková
Kateřina Jebousková
Patrik Jurco
Jiří Typl
Tomáš Dryml
Dominik Zlesák
Lucie Fárníková

Další skupinka se odběrů zúčastní v pátek 20.11.2020.

Musíme si pomáhat #projektOTDNApomáhá!

SalmingStore.cz
Český Florbal
IFF