22. červen 2020

Jak dopadla Valná hromada?

Jak dopadla Valná hromada?

Kdo se stal novým členem statutárního orgánu FbK Orlicko-Třebovska? Kdo byl zvolen předsedou a místopředsedou zapsaného i pobočného spolu? Jaké změny nás čekají?

Dne 18.6.2020 proběhla již 18. Valná hromada, kam dorazilo vedení klubu, trenéři, hráči a rodiče našich hráčů. Změny nastaly v naší organizační struktuře. Po pěti letém funkčním období se rozhodli již dále nekandidovat Martin Hlaváček, Michal Moravec a Tomáš Duspiva, kterým děkujeme za jejich pomoc a práci v klubu. 

Jaké nové tváře uvidíme v našem vedení?
Do Výkonného výboru zapsaného spolku byl zvolen Milan Kvapil a Zita Krčálová. 
Do Představenstva pobočné spolku byl zvolen Martin Šmíd.
Všichni jsou rodiče našich hráčů, kteří mají chuť a čas náš klub posunout zase dál. Přejeme hodně štěstí a gratulujeme ke zvolení!

Předsedové a místopředsedové, kteří se osvědčili již řadu let, zůstali stejní.
Za zapsaný spolek byla zvolena předsedkyní Renáta Typlová a místopředsedové Jiří Typl a Josef Ludvíček.
Za pobočný spolek byl zvolen předsedou Jiří Typl a místopředsedkyní Renáta Typlová.

Vedle voleb nového vedení klubu také na valné hromadě probíhalo hodnocení hospodaření roku 2019, finanční výhled na rok 2020, shrnutí florbalové sezóny 2019/2020, kdy trenéři ohodnotili své kategorie, projednávala se změna výše členských příspěvků, přihlášené soutěže do sezóny 2020/2021, budoucí akce jako Kemp mládeže, soustředění 2020 a jiné.

„Jsem ráda, že se nám nakonec podařilo uspořádat Valnou hromadu ještě před létem a my jsme tak mohli našim členům předat celé hodnocení roku 2019 a také sezóny 19/20. Klub za poslední rok udělal velký kus práce a mě moc těší, že ho ještě dále budeme moci posouvat hned se třemi novými tvářemi, které se rozhodly zapojit do vedení klubu! Určitě chci využít prostoru a ještě jednou poděkovat Martinovi Hlaváčkovi, Michalovi Moravcovi a Tomáši Duspivovi za jejich čas, chuť a elán v uplynulém pětiletém období! Sport, merch, rodiče, fanoušci, divize, akce, cíle .... toto teď budou témata na následující měsíce :) Díky všem.“
Renáta Typlová

Krátký rozhovor se Zitou Krčálovou

Proč jsi se rozhodla kandidovat?

„Protože, jsem rodičem dvou aktivních hráčů v různých kategorii. V určitých směrech máme jiné názory, než vedení/trenéři a namísto kritizování, chci pomoc něco změnit a přiblížit se rodičům našich hráčů a hráčům.“

Jaký je tvé tvůj názor ke zvýšení příspěvků?

„Za mě je zvýšení adekvátní. Investice do sportů je důležitá, chceme aby se hráči dostali na větší zápasy/turnaje, kvůli jejich potěšení, vyhnutí sterilnímu prostředí, naučit děti pracovat s velkým publikem kvůli nabrání zkušeností a sebevědomí.“

První návrh, nápad nebo změna?

„Chtěla bych promyslet dostupnost jednotného oblečení pro všechny členy, které by bylo částečně dotované. Kvůli dětem, jednotnosti a propagaci na cesty na turnaj, při vyhlášení týmu atd. Snaha sehnat více fanoušků, iniciativa rodičů na domácí turnaje, ale i na venkovní. Pro děti i klub je velmi důležitá podpora od rodičů. Obnova občerstvení – na všech zápasech. Důležité je propojení rodičů, kteří budou chodit rádi na zápasy a klubové akce, lépe se poznají.“
    SalmingStore.cz
    Český Florbal
    IFF