9. květen 2020

KANCELÁŘ OT ZNOVU OTEVŘENA

KANCELÁŘ OT ZNOVU OTEVŘENA

Od 13.5.2020 se na Vás budeme opět těšit každou středu od 17:00 do 19:00.

Do prostoru kanceláře vstupujte jednotlivě, členové jedné rodiny mohou společně, pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme.

Adresa kanceláře: Masarykova 1301, Česká Třebová

SalmingStore.cz
Český Florbal
IFF