1. duben 2019

Valná hromada 2019


Dne 27.3. 2019 proběhla již 17. společná Valná hromada klubu, tentokrát v restauraci Popráč v Ústí nad Orlicí. Letošní Valné hromady se zúčastnilo celkem 56 osob z řad členů, zákonných zástupců a hostů z řad veřejnosti.

Hned po zahájení VH, které bylo posunuto o 30 minut, předsedkyně klubu Renáta Typlová přivítala všechny zúčastněné, seznámila s programem a předala slovo Jiřímu Typlovi. Ten vedl debatu a postupně ji doplňoval Josef Ludvíček a Renáta Typlová. Po odhlasování návrhu programu VH a zapisovatele, přišlo hodnocení sezóny nejprve vedením klubu a pak jednotlivými trenéry. Pro tuto sezónu má klub na soupiskách 275 aktivních členů a 17 trenérů. Na růstu počtu členů se významně podílel nábor, který proběhl v září 2018.

Dalším bodem byl plán soutěží pro nadcházející sezónu 2019/2020. Jaké soutěže budou přihlášeny se definitivně rozhodne začátkem května, ale již teď je zřejmé, že OT bude bojovat v obdobných soutěžích. V řešení je 2. liga juniorů a 1. liga dorostenců. Plán sezóny se nebude výrazně lišit od plánu sezóny, která probíhá nyní. 

Dále na programu bylo hospodaření klubu 2018, které přednesla Renáta Typlová. Slovně vysvětlila jednotlivé položky, včetně důvodů mínusového výsledku hospodaření u z.s.. Také všechny přítomné seznámila s návrhem rozpočtu a promluvila k nejvyšším položkám a k tomu, co se plánuje realizovat a nakoupit. Zároveň byla zdůrazněna potřeba aktivně pracovat na příjmech pro oddíl a dbát na pravidelné platby příspěvků členů.

Pokračovalo se v přednesu největších klubových akcí jako je 10 dní florbalu v České Třebové, kdy výkonný výbor rozhodl formát pro již 12. ročník zachovat. Vedle 10 dní florbalu mezi klubové akce patří soustředění a kemp, kdy Jiří Typl upozornil na důležitost těchto dvou akcí. Letošní soustředění z kapacitních důvodů proběhne ve dvou cyklech opět v Rokytnici v Orlických horách a kemp mládeže se uskuteční poslední prázdninový týden tradičně v Ústí nad Orlicí.

Následovalo schválení členských příspěvků, kdy do sezóny 2019/2020 výkonný výbor nenavrhuje zvýšení členských poplatků. Návrh byl odsouhlasen.

S blížícím se koncem Valné hromady měl každý přítomný možnost v diskuzi vnést jakýkoliv příspěvek, avšak nikdo tak neučinil a závěr patřil schválením zprávy z VH, zhodnocení soutěží, plánu sezóny a soutěží 2019/2020, rozpočtu, hospodaření atd.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další společná setkání. 

Zápis z Valné hromady konané 27.3.2019 k nahlédnutí zde

SalmingStore.cz
Český Florbal
WFC 2018
Vstupenky MS 2018